Doradca DGSA
Wykładowca akademicki, autorka licznych artykułów i referatów publikowanych w prasie branżowej, prelegentka biorąca udział w krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa w transporcie. Odznaczona w 2019 roku odznaką resortową Ministra Infrastruktury „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej RP”.
Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskała na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Studia magisterskie ukończyła na Politechniki Poznańskiej (Wydział Technologii Chemicznej kierunek Ochrony Środowiska) otrzymując stopień i tytuł naukowy mgr inż. Ekotechnologii. Absolwentka Politechniki Krakowskiej (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zarządzanie Środowiskiem), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Marketing). Wykładowca akademicki, autorka licznych artykułów i referatów publikowanych w prasie branżowej, prelegentka biorąca udział w krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa w transporcie. Odznaczona w 2019 roku odznaką resortową Ministra Infrastruktury „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej RP”.
Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR, kolejowym RID, lotniczym IATA, specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG, starszy inspektor BHP, prezes Stowarzyszenia IASA (Europejskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia DGSA), prezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, członek Stowarzyszenia Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją oraz Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ESD ADR. Od 2016 roku członek grupy ekspertów w ramach Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Posiada 18 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie różnych dziedzin transportu. Prywatnie pasjonatka sportu (crossFit, tenis, kitesurfing, narciarstwo, snorkeling, bieganie) oraz miłośniczka egzotycznych podróży.a

Uprawnienia:


Licencja doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, w transporcie drogowym - świadectwo nr 469/2013

Licencja doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, w transporcie kolejowym - świadectwo nr 580/2013

Certyfikat IATA DGR (przesyłki lotnicze towarów niebezpiecznych) listopad 2012

Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (2009)

Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (2009)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (2008/2009)

Certyfikat - Kurs Pierwszej Pomocy (2008/2009)

Zaświadczenie - Ochrona przeciwpożarowa i środowiska naturalnego (2008/2009)

Świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Wojewodę Mazowieckiego, październik 2005 r.

Pełna lista certyfikatów:


Organizacja oraz uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach (wybrane):


XIV Seminarium ADR poświęcone wymianie doświadczeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych, 7 - 8 kwietnia 2014 r., Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, Gdańsk – Sobieszewo


Seminarium Szkoleniowe „Sprawozdanie roczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za 2013 r. - praktyczne wytyczne w zakresie wypełniania”, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, Warszawa, 25 listopada 2013 r.


Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych?, -, Bełchatów, 15-16.04.2013 r.


XIII Seminarium ?Aktualizacja wiedzy dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych? Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych?, Transportowy Dozór Techniczny-, Bełchatów, 15-16.04.2013 r.


VI Konferencja Szkoleniowa „Przewozy Towarów Niebezpiecznych – 2012”, Transportowy Dozór Techniczny, Jachranka 11.04-13.04.2012 r.


Ogólnopolskie Seminarium: „Nowe przepisy o przewozie towaróo towarów niebezpiecznych – stan prawny 2012 szanse i zagrożenia”, Kraków, 10.02.2012 r.


XII Seminarium Stowarzyszenia DGSA, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych?, Transportowy Dozór Techniczny, Bełchatów, 17-18.05.2012 r. - wykładowca


Praktyka działalności doradcy DGSA w związku ze zmianami Umowy ADR od 1 stycznia 2011” – „Warsztaty ADR w praktyce lat 2011-2012”, Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR, TJR Eurocentrum szkoleń i badań Gorzów Wielkopolski, 28.10.2011 r. - wykładowca


Transport materiałów niebezpiecznych (ADR)”- szkolenie „Metodologia poboru próbek – pobór próbek z cystern”, Ministerstwo Finansów, Centrum Edukacji Zawodowej w Otwocku Departament Służby Celnej, Otwock, 21-24 listopada 2011 r. - wykładowca


„ADR w praktyce – jak przygotować przedsiębiorcę do kontroli PIP”, „V Konferencja Szkoleniowa Przewozy Towarów Niebezpiecznych – 2011”, Jachranka, Transportowy Dozór Techniczny 30.03.2011-01.04.2011 r. - wykładowca


Szkolenie: Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów, Warszawa, 19.10.2011 r.


Ogólnopolskie Seminarium „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych w aspekcie ochrony środowiska”, Kraków, 27-28.05.2010 r.


Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe "Bezpieczny przewóz drogowy gazów palnych, trujących, żrących, duszących i utleniających – ADR klasa 2”, Nowy Sącz, 13-14 maja 2009 r.


Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe "Bezpieczny przewóz drogowy cieczy palnych – ADR klasa 3”, Kraków, 18.09.2009 r.


Konferencja Transportowego Dozoru Technicznego „Przewozy Towarów Niebezpiecznych, Jachranka 1-3.04.2009 r.


Konferencja „Perspektywy Branży Transportu Drogowego Wobec Światowego Kryzysu Gospodarczego”, Tęgoborza, 18-19.09.2009 r.


Seminarium ADR w Bełchatowie, 24-25.04.2008 r.


Konferencja Transportowego Dozoru Technicznego „Przewozy Towarów Niebezpiecznych, Jachranka 9-11.04.2008 r.


Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe "Przewóz drogowy materiałów wybuchowych i promieniotwórczych, paliw, gazów – plany ochrony – 2 lata doświadczeń”, Kraków, 16.02.2007 r.


"Gospodarka odpadami i opakowaniami w zakładach produkcyjnych, handlowych i usługowych w świetle aktualizacji przepisów prawnych", Warszawa, 02.2004 r.


Kurs szkoleniowy zakończony egzaminem państwowym w sprawie uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych, 01.2004 r.


"Status i funkcjonowanie komisji rewizyjnej rady gminy i powiatu. Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych", Warszawa, 03.2003 r.


"Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa w Wiedniu", Wiedeń 05.2002 r.


"Prawo ochrony środowiska w aspekcie integracji Polski z UE", Poznań 02.2002 r.


"Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów", Wisła 02.2002 r.


"Gospodarka wodno-ściekowa w Wiedniu", Wiedeń 05.2000 r.


"Kompleksowa gospodarka odpadami w Austrii", Wiedeń, 05.2000 r.


"Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów medycznych i weteryn.", Poznań, 04.2000 r.


"Ustawa o odpadach w aspekcie integracji Polski z UE", Poznań, 02.2000 r.


"Ład przestrzenny w gminie", Wisła, 04.1999 r.


"Planowanie energetyczne w mieście i gminie", Poznań, 04.1999 r. oraz 04.2000 r.


"Eksploatacja składowisk odpadów", Wisła, 02.1999 r.


"Kompleksowa gospodarka odpadami", Wisła, 09.1998 r. oraz 06.1999 r.


"Recykling samochodów bliżej gospodarki lokalnej", Poznań, 12.1998 r.


"Gospodarka odpadami przemysłowymi", Katowice, 10.1998 r.Szczegóły:

SpecjalizacjaADR, RID, IMDG, IATA, BHP, ochrona środowiska, odpady
Stopień naukowymgr inż. ekotechnologia
Telefon+48 602 399 049

Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek9.00-18.00

Kontakt w nagłym wypadku:

Telefon+48 22 371 97 08
Telefon+48 694 254 558
Telefon+48 602 399 049