4a

O nas


 Doradztwo w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy Europejskie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (przepis 1.8.3.3) Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
z dnia 19 sierpnia 2011 r. (art. 40-41)


Więcej informacji na stronie głównej Doradca ADRNasz zespół

Email
Maria Nicopulos

Dyrektor firmy - doradca DGSA

Dr. n. społ. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, mgr inż. Ekotechnologii. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskała na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Studia magisterskie ukończyła na Politechnice Poznańskiej (Wydział Technologii Chemicznej kierunek Ochrony Środowiska) otrzymując stopień i tytuł naukowy mgr inż. Ekotechnologii. Absolwentka Politechniki Krakowskiej (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zarządzanie Środowiskiem), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Marketing).

Email
Hanna Kołczewska

Doradca DGSA

Dr inż. nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna, absolwentka Politechniki Poznańskiej, Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, Specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG. Od 10 lat w Eko Skolar.

Email
Mateusz Grabowski

Doradca DGSA

Z wykształcenia magister prawa, specjalizacja prawa cywilnego. Swoja ścieżkę zawodową rozpoczynał w Prokuraturze Generalnej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych gdzie uzyskał świadectwa bezpieczeństwa. Obecnie Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Email
Katarzyna Druś

Doradca DGSA

Z wykształcenia magister w zakresie pedagogiki sądowo-penitencjarnej, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Obecnie Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR. Członek Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Email
Mariusz Lewandowski

Doradca ADR

Od 30 ponad lat związany z branżą automotiv i motoryzacją. Nabyte kompetencje, zdobyte doświadczenie oraz pozyskana wiedza pozwalają mi sprawnie, skutecznie i kreatywnie rozwiązywać wszelkie napotkane problemy. Obecnie Doradca ds. bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.