Oferta doradztwa ADR:

Oferujemy Państwu usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U.2022, poz.2147 z późn. zm.).

Oferowane przez nas usługi obejmują doradztwo w zakresie:

przewozu towarów niebezpiecznych,
wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
sporządzania rocznych sprawozdań,
sporządzania sprawozdań powypadkowych,
oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych,
organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.

Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

Głównym zadaniem doradcy jest wprowadzanie procedur nadzorujących czynności związanych z przygotowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Doradca taki może być podmiotem niezależnym od przedsiębiorcy działającym na podstawie odpowiedniej umowy.

Doradztwo obejmuje również przygotowanie rocznego sprawozdania.

Współpraca na podstawie umowy
Rozliczenia miesięczne - faktury VAT
Ceny do negocjacji
Posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie doradztwa
Jesteśmy partnerem oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR
Należymy do Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych
Wszyscy doradcy posiadają aktualne świadectwa doradców