Umowa ADR


pub_1ADR to umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975r.

USTAWA O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2021, poz. 756, z późn. zm.)

Co oznacza skrót ADR

ang.: The Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

franc.: l'Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses
par Routes.

Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim
(z początkiem roku nieparzystego). Obowiązuje sześciomiesięczny okres przejściowy, co oznacza, że od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku nieparzystego znowelizowana Umowa ADR obowiązuje nieobligatoryjnie (dopuszczone jest stosowanie wersji ostatnio obowiązującej).

Towary niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz - na podstawie przepisów jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach ADR.

aaaaNAJWAŻNIEJSZE ZMIANY UMOWY ADR

 

PDF Zmiany ADR 2021-2023 (plik PDF)
PDF Zmiany ADR 2019-2021 (plik PDF)
PDF Zmiany ADR 2017-2019 (plik PDF)
PDF Zmiany ADR 2015-2017 (plik PDF)
PDF Zmiany ADR 2013-2015 (plik PDF)
PDF Zmiany ADR 2011-2013 (plik PDF)
PDF Zmiany ADR 2009-2011 (plik PDF)

 

UMOWA ADR 2007

CZĘŚĆ 1Przepisy Ogólne Pobierz Pobierz (407.36 KB)
CZĘŚĆ 2 - 2.1 i 2.2Klasyfikacja Pobierz Pobierz (406.56 KB)
CZĘŚĆ 2 - 2.2 i 2.3Klasyfikacja (Cd.) I  Metody Badań Pobierz Pobierz (576.77 KB)
CZĘŚĆ 3 - 3.1 i 3.2Wykaz Towarów Niebezpiecznych, Przepisy Szczególne Oraz Wyłączenia Dotyczące Towarów Niebezpiecznych Pakowanych W Ilościach Ograniczonych - Przepisy Ogólne Pobierz Pobierz (149.8 KB)
CZĘŚĆ 3 - 3.2Tabela A - Wykaz Towarów Niebezpiecznych (Cd.) Pobierz Pobierz (919.43 KB)
CZĘŚĆ 3 - 3.3Przepisy Szczególne Dotyczące Niektórych Materiałów Lub Przedmiotów Pobierz Pobierz (266.42 KB)
CZĘŚĆ 3 - 3.4Wyłączenia Dotyczące Towarów Niebezpiecznych Pakowanych W Ilościach Ograniczonych Pobierz Pobierz (132.62 KB)
CZĘŚĆ 4 - 4.1Stosowanie Opakowań, W Tym Dużych Pojemników Do Przewozu Luzem (DPPL) I Dużych Opakowań Pobierz Pobierz (1.59 MB)
CZĘŚĆ 4 - 4.2Stosowanie Cystern Przenośnych Oraz  Wieloelementowych Kontenerów Do Gazu (Megc) Certyfikowanych Symbolem UN Pobierz Pobierz (242.1 KB)
CZĘŚĆ 4 - 4.3Stosowanie Cystern Stałych (Pojazdów-Cystern), Kontenerów-Cystern I Cystern Typu Nadwozie Wymienne  Ze Zbiornikami Metalowymi Oraz Pojazdów-Baterii I  I Wieloelementowych Kontenerów Do Gazu (Megc) Pobierz Pobierz (248.56 KB)
CZĘŚĆ 4 - 4.4Stosowanie Cystern Wykonanych Z Tworzyw Sztucznych Wzmocnionych Włóknem, Cystern Stałych (Pojazdów-Cystern), Cystern Odejmowalnych, Kontenerów-Cystern I Cystern Typu Nadwozie Wymienne Pobierz Pobierz (84.64 KB)
CZĘŚĆ 4 - 4.5Stosowanie Cystern Do Przewozu Odpadów Napełnianych Podciśnieniowo Pobierz Pobierz (85.47 KB)
CZĘŚĆ 5Procedury Nadawcze Pobierz Pobierz (506.24 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.1Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Badania Opakowań Pobierz Pobierz (291.02 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.2Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Badania Naczyń Ciśnieniowych, Pojemników Aerozolowych I Małych Naczyń Zawierających Gaz (Naboi Gazowych) Pobierz Pobierz (298.24 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.3Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Badania Opakowań Dla Materiałów Klasy 6.2 Pobierz Pobierz (122.44 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.4Wymagania Dotyczące Konstrukcji, Badań I Zatwierdzania Sztuk Przesyłki I Materiałów Klasy 7 Pobierz Pobierz (231.03 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.5Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Badań Dużych Pojemników Do Przewozu Luzem (Dppl) Pobierz Pobierz (247.75 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.6Wymagania Dotyczące Budowy I Badań Dużych Opakowań Pobierz Pobierz (151.97 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.7 Wymagania Dotyczące Projektowania, Budowy, Badania I Prób Cystern Przenośnych I Wieloelementowych Kontenerów Do Gazu (Megc) Certyfikowanych Symbolem UN Pobierz Pobierz (410.47 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.8 Wymagania Dotyczące Budowy, Wyposażenia, Zatwierdzania Typu, Badań I Prób Oraz Znakowania Cystern Stałych (Pojazdów-Cystern), Cystern Odejmowalnych, Kontenerów-Cystern I Cystern Typu Nadwozie Wymienne, Ze Zbiornikami Metalowymi Oraz Pojazdów-Baterii I Wieloelementowych Kontenerów Do Gazu (Megc) Pobierz Pobierz (312.76 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.9Wymagania Dotyczące Projektowania, Konstrukcji, Wyposażenia, Zatwierdzania Typu, Badania I Znakowania Cystern Stałych (Pojazdów-Cystern), Cystern Odejmowalnych, Kontenerów-Cystern I Cystern Typu Nadwozie Wymienne Wykonanych Z Tworzyw Sztucznych Wzmocnionych Włóknem (Frp) Pobierz Pobierz (141.15 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.10Wymagania Dotyczące Budowy, Wyposażenia, Zatwierdzania Typu, Badania I Znakowania Cystern Do Przewozu Odpadów Napełnianych Podciśnieniowo Pobierz Pobierz (109.42 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.11Wymagania Dotyczące Projektowania, Budowy, Badań I Prób Kontenerów Do Przewozu Luzem Pobierz Pobierz (113.21 KB)
CZĘŚĆ 7Przepisy Dotyczące Warunków Przewozu, Załadunku, Rozładunku Oraz Manipulowania Ładunkiem Pobierz Pobierz (267.76 KB)
CZĘŚĆ 8Przepisy Dotyczące Środków Transportu I Operacji Transportowych -  Wymagania Dotyczące Załogi Pojazdu, Wyposażenia, Postępowania I Dokumentacji Pobierz Pobierz (189.92 KB)
CZĘŚĆ 9Wymagania Dotyczące Konstrukcji I Dopuszczenia Pojazdów Pobierz Pobierz (220.87 KB)