Podstawa prawna 

 Kogo dotyczy? 

Uwagi

Przepis 1.1.3.1 a

osób prywatnych

Umowa ADR nie ma zastosowania dla przewozów wykonywanych przez osoby fizyczne w oryginalnych, małych opakowaniach dla własnych potrzeb lub celów sportowo-rekreacyjnych.

Przepis 1.1.3.1 b

wszystkich

Umowa ADR nie ma zastosowania dla przewozu maszyn lub urządzeń niewymienionych w niniejszym załączniku, które mogą zawierać towary niebezpieczne w swoich podzespołach lub w wyposażeniu, pod warunkiem, że zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się tych towarów w normalnych warunkach przewozu.

Przepis 1.1.3.1 c

wszystkich

Umowa ADR nie ma zastosowania dla przewozów towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie i w ramach maksymalnych ilości podanych pod 1.1.3.6.

Przewóz wykonywany przez przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji, nie podlega niniejszemu wyłączeniu.

Przepis 3.4

wszystkich uczestników przewozu

Częściowe wyłączenie LQ - ilości ograniczone. Ze względu na niewielkie ilości znajdujące się w opakowaniu jednostkowym.

Przepis 3.5

wszystkich uczestników przewozu

Częściowe wyłączenie EQ – ilości wyłączone. Ze względu na niewielkie ilości znajdujące się w opakowaniu jednostkowym

Przepis 1.1.3.6

wszystkich uczestników przewozu

Częściowe wyłączenie dla kierowców w zakresie wyposażeni, dokumentacji i warunków transportu.