4a

LEGAL ADR CONSULTING


 


Consulting of hazardous goods in the cartage according to regulatory requirements of the Agreement European of ADR concerning the international cartage of hazardous goods (1.8.3 provision. 3) and Acts on the cartage of hazardous goods from 19 August 2011 (40-41 Art.)


More information on Doradca ADR websiteOur Team

Email
Maria Nicopulos

Team Manager

Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR, kolejowym RID, lotniczym IATA, specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG, starszy inspektor BHP, prezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, zastępca skarbnika w Stowarzyszeniu EASA (Europejskiego Stowarzyszenia DGSA), członek Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją oraz Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR..

Email
Hanna Kołczewska

DGSA Advisor

Dr inż. nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna, absolwentka Politechniki Poznańskiej, Doradca ds. bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, Specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG. Od 6 lat w Eko Skolar.

Email
Mateusz Grabowski

DGSA Advisor

Z wykształcenia magister prawa, specjalizacja prawa cywilnego. Swoja ścieżkę zawodową rozpoczynał w Prokuraturze Generalnej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych gdzie uzyskał świadectwa bezpieczeństwa. Obecnie Doradca ds. bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.