WYZNACZENIE DORADCY ADR

Kto musi wyznaczyć Doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych?

Przepisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz Zrestrukturyzowanej umowy europejska ADR nakładają na przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych- Doradca ADR.

Podstawa prawna wyznaczenia doradcy ADR
Umowa ADR

ADR


 

klasyfikacja towarów niebezpiecznych
obowiązki uczestników przewozu
dokument przewozowy
wyłączenia z przepisów ADR
wyposażenie pojazdu

więcej w ofercie: Doradca ADR

PRAWO ADR

index_clip_image001_0000

ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975r.

WYMAGANIA ADR


index_clip_image001_0001

 

 
Obowiązki uczestników przewozu
Oznakowanie sztuk przesyłki
Dokument przewozowy
Oznakowanie pojazdu

więcej: Wymagania ADR

OFERTA


sem_2

Oferujemy usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 40-41 15 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011r.

więcej w dziale: Oferta

Nasz zespół

Email
Maria Nicopulos

Dyrektor firmy

Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR, kolejowym RID, lotniczym IATA, specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG, starszy inspektor BHP, prezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, zastępca skarbnika w Stowarzyszeniu EASA (Europejskiego Stowarzyszenia DGSA), członek Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją oraz Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ESD ADR. Od 2016 roku członek grupy ekspertów w ramach Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Email
Hanna Kołczewska

Doradca DGSA

Dr inż. nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna, absolwentka Politechniki Poznańskiej, Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, Specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG. Od 8 lat w Eko Skolar.

Email
Mateusz Grabowski

Doradca DGSA

Z wykształcenia magister prawa, specjalizacja prawa cywilnego. Swoja ścieżkę zawodową rozpoczynał w Prokuraturze Generalnej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych gdzie uzyskał świadectwa bezpieczeństwa. Obecnie Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz starszy inspektor BHP.

Nasi klienci


Pełna lista naszych klientów: zobacz